Xu hướng giá cà phê tuần này (từ 11-15/5/2015)

Đợt tăng cuối tuần qua đã củng cố được cái chân của giá kỳ hạn. Nói vậy có nghĩa là gì? Nên hiểu hoạt động giá trên sàn kỳ hạn như xây một căn nhà. 1