Đưa ong tránh xa cây cà phê nhằm tránh nhiễm độc

Hội Nuôi ong khuyến cáo người nuôi ong đưa ong tránh xa cây cao su, cà phê nhằm tránh cho mật ong nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.