Áp dụng tiêu chuẩn cà phê xuất khẩu: Không thể chậm trễ hơn!

Đến nay, việc thực hiện tiêu chuẩn cà phê Việt Nam trong giao dịch xuất nhập khẩu vẫn còn gây tranh cãi. 4