Giàu lên nhờ cà phê chồn

Tây Nguyên gần đây nổi lên nghề nuôi chồn để sản xuất cà phê chồn. Trước mức giá cực cao của loại cà phê độc đáo, nhiều người đổ tiền đầu tư nhưng phần lớn đều chưa ổn định được quy trình thương mại và còn lúng túng tìm đầu ra. 1