Cà phê Thái Hòa đăng ký niêm yết 55 triệu cổ phiếu

Tập đoàn cà phê Thái Hòa – hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh cà phê - là công ty mẹ nắm 52,4% vốn của CTCP Cà phê An Giang (AGC).