Xu hướng giá cà phê tuần 22 (từ 25/05 đến 30/05/2015)

[Nguyễn Quang Bình] Có thể nói nhìn thái độ của thị trường vừa qua để đoán rằng cuộc săn đuổi chặn lỗ, buộc bán hàng giao kho đã ứng tiền vẫn còn tiếp diễn. 10