Sàn giao dịch hàng hóa VNX hủy lệnh bất thường, nhà đầu tư e ngại

Ngày 1/12, hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (VNX) đã xảy ra sự cố kỹ thuật liên quan đến giá khớp lệnh của các hợp đồng cao su VRSS3-J2, VRSS3-F2, VRSS3-G2, VRSS3-H2. 3