(10-06-2015) Giá cà phê tăng: nhờ dự báo sản lượng của CONAB?

[Nguyễn Quang Bình] Ước báo sản lượng của CONAB tuy gây ngạc nhiên khi đọc những con số nhưng không tạo bất ngờ trên giá cà phê của 2 sàn hôm qua. 4