Xuất khẩu cao su đang bị “làm khó” bởi thủ tục hải quan!

Ngành cao su đang xôn xao bởi một thông báo mới đây của Chi Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc bộ hồ sơ hải quan đối với hàng xuất khẩu. Theo thông báo này, việc xuất khẩu cao su sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi thủ tục hải quan quá rườm rà.