Cà phê: robusta hay arabica?

Giá cà phê không ổn định đã khiến người nông dân lao đao, đã có người chặt cây cà phê đem đốt củi. Cứ làm như cây cà phê (ở đây là cà phê robusta) là thủ phạm cần phải diệt, thay vào đó là cây cà phê arabica vốn được giá cao trên thị trường thế giới. Nguy cơ của một “phong trào” mới đang là một thực tế. Có thể thử tìm một câu trả lời cho “bài toán” cà phê này được chăng?