Tin tức về "Giống mắc ca" (Trang 2)

Cây Măc ca có thể giúp Tây Bắc thoát nghèo

18/07/2011, 32 phản hồi

Mắc ca được coi là cây trồng trẻ nhất trong lịch sử trồng cây lâm nghiệp của loài người, đã được trồng ở Australia, Mỹ, Braxin, Kenya, Costa Rica, Nam Phi, Trung Quốc, Thái Lan…

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận