Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch nông thủy sản

Việc áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển theo quy định hiện hành đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch. 1