(02-3-2016) Phải chăng năm 2016 là năm của giá vàng?

Xét thấy rằng thị trường tài chính nói chung và kỳ hạn hàng hóa nói riêng vận hành như một bình thông nhau: luồng vốn đảo từ chỗ này chuyển qua chỗ khác. Từ đầu năm đến nay, giá kỳ hạn kim loại vàng tăng mạnh. Vì vậy mà vốn trên sàn cà phê vơi […] 2