Ca cao – cây công nghiệp chủ lực, tại sao không?

Ca cao là loại cây trồng không quá khắt khe về kỹ thuật chăm sóc, nhanh cho trái, năng suất ổn định, giá hạt ca cao có thể cạnh tranh được với cà phê và một số cây trồng khác. Đặc biệt, ca cao Việt Nam được các nhà nhập khẩu đánh giá là có chất lượng tốt nhất thế giới.