Giá cà phê Robusta: Khi nào mới chịu tăng?

Sàn arabica khỏe như vậy, nhưng sàn robusta không mạnh, thì phải nghĩ rằng “chắc có chuyện gì rồi”. 15