(17-07-2015) Giá cà phê tăng: Có chút hy vọng nào?

Commerzbank (Đức), một ngân hàng cung cấp tín dụng cho các nhà kinh doanh cà phê tuần này đã đưa ra dự báo xanh rờn làm dịu lòng các nhà sản xuất giữa lúc giá xuống. 4