(26-07-2015) Kết quả thăm dò mới nhất về giá và sản lượng cà phê

Một cuộc thăm dò ý kiến của 17 hãng và chuyên gia cà phê uy tín trên thế giới của  Reuters cho rằng ”đến hết năm 2015, giá sàn kỳ hạn arabica có khả năng tăng dù vẫn còn thấp so với cuối năm ngoái”, hãng thông tấn này đưa tin vào ngày 24-7-2015. Sản […] 3