(3-12-2015) Giá cà phê tăng dù đồng USD tăng

Giá hai sàn cà phê trụ được giữa một đồng USD mạnh là giỏi lắm rồi. Vì sao? 14