Giá cà phê ngày 03/12/2015: Giá cà phê tăng dù đồng USD tăng

Giá hai sàn cà phê trụ được giữa một đồng USD mạnh là giỏi lắm rồi. Vì sao? Volcafe đang đưa ra ý tưởng cung ứng cà phê trong tình thế khá bấp bênh trước ngày hội nghị quốc tế về tình hình cà phê họp tại TPHCM hôm nay. 14