(05-01-2016) Dự báo giá kỳ hạn arabica 2016

Đầu năm 2016, một số đại gia ngân hàng đã dự đoán giá trên sàn kỳ hạn arabica.