(11-8-2016) Liệu giá robusta đứng vững khi sàn arabica rung rinh?

Đóng cửa ngày giao dịch sàn kỳ hạn arabica giảm 2.40 cts/lb chốt 142.35 cts/lb cơ sở 12-2016 và sàn robusta không đổi chốt tại 1848 USD/tấn cơ sở 11-2016.