Thua là phải!

Một chuyên viên làm việc lâu năm tại văn phòng đại diện một nhà nhập khẩu nước ngoài, sau khi đọc bài “Giá cà phê: nông dân cươi, doanh nghiệp mếu” đã gặp người viết, cung cấp thêm nhiều thông tin số liệu liên quan đến ngành cà phê Việt Nam. Cuối cùng, anh buông một câu kết thúc, “thua là phải”. 6