Phát triển bền vững cây cà-phê ở Ðaklak

Là tỉnh có diện tích và sản lượng cà-phê lớn nhất nước, vấn đề đặt ra là cần định hướng cho người trồng cà-phê tuân thủ theo một quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.