VTV đưa tin:_Cà phê trở lại giá trị thực?

Hơn nửa tháng nay, giá cà phê duy trì ở mức 33.000 đồng/kg. Đây là lần đầu tiên trong gần hai tháng qua, giá cà phê không có biến động đáng kể. Sự mong đợi của những người làm cà phê vào một đợt tăng giá mới vẫn chưa trở thành hiện thực. Các chuyên gia nhận định, cà phê đang trở về mức giá thực của nó. Sự mong đợi của những người làm cà phê vào một đợt tăng giá mới vẫn chưa trở thành hiện thực. Các chuyên gia nhận định, cà phê đang trở về mức giá thực của nó.