Việt Nam muốn điều tiết giá cà phê thế giới

Niên vụ cà phê 2011/2012 người trồng cà phê lẫn doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đang tìm cách liên kết với nhau để cố gắng điều tiết giá bán cà phê trên thị trường thế giới. 10