Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến 2020 và tầm nhìn 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và phát triển sản xuất nông nghiệp theo ngành hàng đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030. Theo đó, đất sản xuất nông nghiệp năm 2020 là 9,59 triệu ha, giảm 580 ngàn ha so với năm 2010. 1