Đak Lak: Khó mở rộng diện tích cây ca cao

Hiện nay, tuy ca cao hạt lên men ở tỉnh Đak Lak đang được bán với giá ổn định từ 52.000 đến 58.000 đồng/ kg nhưng loại cây này vẫn không thu hút được người trồng. Toàn tỉnh mới có 1.742 ha ca cao, trong đó diện tích cho sản phẩm 440 ha, với năng suất bình quân 45,34 tạ quả tươi/ ha. 7