Sinh viên tính giùm nông dân

Trong năm qua, 72 sinh viên thuộc đội Sife Đại học Kinh tế TP.HCM đã tỏa đi 3 hướng để thực hiện 3 dự án, giúp người dân tiết kiệm được hơn 90 triệu đồng. Không dừng ở đó, về lâu dài, dự án của các bạn còn mở ra cho người nông dân giải pháp tích cực gắn liền với đời sống. 12