Hiệp hội Cà phê toàn cầu 4C sẽ mở văn phòng đại diện tại Việt

Văn phòng Việt Nam sẽ là văn phòng thứ 4 của Hiệp hội Cà phê toàn cầu 4C sau Uganda, Nicaragua và Brazil 2