Tính đến ngày 28 tháng 2 sản lượng Costa Rica giảm 15%

Tin từ viện nghiên cức cà phê Costa Rica cho biết sản lượng cà phê của họ vụ mùa 2008-09 tính đến ngày 28 tháng 2 giảm 15% đạt 1,594,296 bao. Con số này giảm so với tổng sản lượng cùng kỳ giai đoạn năm rồi của vụ mùa trước là 1,880,196 bao.