Xuất khẩu cà phê có điều kiện, một đề xuất chưa hợp lý

Trong Công văn số 290/BNN-CB của Bộ NN&PTNT gửi cho Bộ Công Thương có một số vấn đề gây xôn xao nhất là đối với điều kiện để kinh doanh xuất khẩu cà phê. Tác giả Kinh Vu, thành viên Ban Quản Trị trang giacaphe.com xin nêu lên quan điểm của mình qua bài viết sau. Ban Biên Tập Y5Cafe xin mời bà con tham khảo. 16