Sẽ siết giao dịch với các sàn hàng hóa nước ngoài

Bộ Công Thương dự kiến sẽ siết chặt hoạt động giao dịch hàng hoá ra nước ngoài bằng nhiều quy định, trong đó có việc yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo về các giao dịch, sử dụng các công cụ phái sinh để đảm bảo quyền lợi cho người giao dịch, theo nguồn tin từ Vụ Pháp chế thuộc bộ.