Lượng cà phê đưa vào chế biến tháng 2-2016 Colombia tăng 7% (ngày 08/03/2016)

Lượng nguyên liệu cà phê arabica đưa vào chế biến ướt trong tháng 2-2016 của Colombia đạt 1,1 triệu 60kg bao, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái