Inexim Đak Lak bán đấu giá 1,65 triệu cổ phiếu ngày 12/11

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Đak Lak (Inexim Đak Lak). 25