Bình Phước: Nông dân trồng điều được trao giấy chứng nhận “Thương mại công bằng quốc tế”

Nhóm nông dân trồng điều "Phát triển điều bền vững xã Tiến Hưng", thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thực hiện thành công (sau gần 3 năm triển khai), được Tổ chức thương mại công bằng quốc tế (FLO) trao giấy chứng nhận "Thương mại công bằng quốc tế" sáng ngày 10/8/2009.