(28-08-2015) Hòa chung khí thế, giá cà phê tăng khá

Sàn cà phê lấy khí thế từ môi trường hứng khởi chung quanh, vừa có những điều kiện kỹ thuật như thị trường đã vào độ “bán quá mức” cần chỉnh tăng, gặp lúc có dự báo thiếu hụt cà phê... 10