Giá cà phê tăng: Cơ hội chốt bán hàng gởi kho?

[Nguyễn Quang Bình] "Dù không bán mới, đợt tăng trên sàn robusta hiện nay sẽ là cơ hội cho người gởi hàng chốt bán..." 14