Starbucks: Đà tăng của giá cà phê sẽ không kéo dài

Giám đốc điều hành Howard Schultz của Tập đoàn cà phê lừng danh thế giới Starbucks Corp nhận định, đà tăng của giá cà phê hiện nay sẽ sớm chấm dứt. 19