Câu chuyện cà phê_ Hồi 2: Biến công ty nhà nước thành công ty gia đình

Sau khi “dọn dẹp”sạch sẽ các đối thủ, những người không ăn rê trong công ty trong quá trình cổ phần hóa công ty cà phê S (khác công ty I), ông T, bây giờ là Tổng giám đốc công ty, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị và là người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bất đầu công cuộc biến công ty S với thương hiệu khá uy tín hàng chục năm qua thành công ty của gia đình nhà mình. 68