Thủy điện chặn dòng – nông dân khô cháy

Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng khẳng định sông Đồng Nai cạn kiệt, ruộng đồng không có nước là do Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 tích nước để phục vụ vận hành nhà máy, đã khiến cho hàng ngàn ha lúa ở ba huyện phía nam Lâm Đồng (Đạ Hoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên) – nơi được xem là vùng rốn lũ lâu nay trở nên khô cháy, tổng mức thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.