Đi tìm những hóa chất “biến” bắp, đậu thành… cà phê

Ông Nguyễn T.C (Biên Hòa, Đồng Nai) khẳng định rằng toàn bộ hoá chất chế cà phê bẩn đều có nguồn gốc Trung Quốc. 3