Tây Nguyên dồn sức chống hạn cho cây cà phê

Người trồng cà phê tại Tây Nguyên đang dồn sức nạo vét các công trình thuỷ lợi, đào và khoan mới hàng ngàn giếng tận dụng tối đa nguồn nước để chống hạn cho cây cà phê. 1