8 mặt hàng được mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa

Cà phê nhân, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in; các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng... là 2 trong số 8 mặt hàng được Bộ Công Thương cho phép giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa.