Phải quyết liệt bảo vệ tài sản người dân trước nạn trộm cà phê

Việc thu hái cà phê xanh không chỉ làm giảm năng suất mùa vụ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. 8