Triển khai cánh đồng mẫu cà phê đầu tiên tại Tây Nguyên

Mô hình được thực hiện từ năm 2013 đến 2016 với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách TP và các doanh nghiệp hỗ trợ, với 59 hộ dân tại thôn 3 xã Hòa Thuận tham gia trên diện tích gần 40 ha liền kề.