(9-12-2015) Âm hưởng sản lượng cà phê lớn, giá chỉ giảm nhẹ

Thị trường tiếp tục giao dịch với giá xuống thấp, có khi chỉ còn 1539 USD/tấn do lượng bán hàng thực... 17