Người sản xuất và kinh doanh cà phê không thể không biết: Biểu đồ xuất khẩu cà phê Brazil

Một bức ảnh, biểu đồ có thể diễn tả thay vạn lời nói. Tuy nhiên, khi đọc tin tức. đặc biệt là các tin kinh tế, chúng ta quen đọc thành bài mà quên rằng các biểu đồ thay cho vạn lời nói. Thường khi viết tin hàng hóa, do khổ bài viết có hạn, […] 4