Đồng USD sẽ đi về đâu dưới nhiệm kỳ mới của ông Bernanke?

Tuần qua, ông Ben Bernanke đã được tái bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ FED.