Tin thời tiết sẽ không còn miễn phí

Trong tháng 3-2015, cơn bão Maysak đã đến Philippines sớm hơn lệ thường. Siêu bão này báo hiệu thời tiết bất ổn trong năm 2015. Ai lo theo chuyện mưa gió bất thường? Ngay lập tức, nhiều cơ quan dự báo khí tượng thủy văn phát báo động đỏ cho những vùng chịu ảnh hưởng: […] 1