Bảo hiểm rủi ro giá cà phê: Thận trọng với “bẫy” đầu cơ

Biến động rất lớn trên thị trường hàng hóa trong thời gian gần đây khiến nhiều hoạt động giao dịch đầu cơ trên thị trường quốc tế gây thua lỗ nặng cho nhà đầu tư. 25