Gia Lai: Phát triển cây hồ tiêu cần có quy hoạch

Nhiều nhà nông thu lợi lớn từ hồ tiêu, vụt trở thành tỷ phú. “Cơn sốt” khiến nông dân cố đầu tư trồng hồ tiêu bằng mọi giá. Hậu quả là hàng loạt cánh rừng bị triệt hạ lấy gỗ làm trụ. Nhiều diện tích cà phê bị phá bỏ để trồng tiêu… 4